علمی

سوزاک و سفلیس(بیماری های مقاربتی)

سوزاك

عامل عفونت سوزاك نوعى باكترى است كه به مخاط مجارى ادرار و مخاط دهانه رحم زنها صدمه ‍ وارد ميکند. حلق و مقعد هم ممكن است آسيب ببيند. در سوئد موارد اندكى از اين بيماری مشاهده می شود، البته اين موارد در سالهاى اخیر افزايش‌ يافته اند. بسيارى از افرادي که ‍ در سوئد دچار بيماری سوزاك هستند در كشورهاى ديگری به اين بيماری مبتلا شده اند. در ‍ صورتيکه فرد احتمال دهد كه به سوزاك مبتلا شده بايستی براى معاينه و رسيدگی به پزشك مراجعه كند .  

 سوزاك چگونه سرايت ميکند؟

سوزاك از طريق همخوابگى مهبلـى و يا مقعدى و همچنين نزديکی جنسى دهانى سرايت ميکند . ‍

 سوزاك چه علائمى دارد؟

هم مرد و هم زن بيمار ترشح زرد مايل به سبز رنگى از مجراى ادرار خواهند داشت و ممكن ‍ است موقع دفع ادرار احساس‌ سوزش‌ كنند. بعضى اوقات زن ممكن است ترشحات خون آلودى پيدا ‍كند. اين علائم معمولا  بين ٣ تا ۵ روز پس‌ از سرايت ظاهر می گردند. در بعضى موارد ممكن ‍ است تا ٢٠ روز پس‌ از واگيری هم علائمى ظهور نكنند. بعضى افراد دچار هيچ ناراحتى نميشوند .

 آزمايش‌ چگونه انجام ميشود؟

معمولا  از مجراى ادرار و از دهانه رحم و بعضى مواقع از حلق و مقعد نيز با يک چوب گوش‌ ‍ پاك كن آزمايش‌ گرفته مي شود. بعضى از پزشكان ميتوانند بلافاصله بگويند كه فرد به اين ‍  بيماری مبتلا شده است. البته معمولا  فرد بايستی چند روز منتظر جواب بماند. فرد تا ‍ تشخيص‌ درست بيماری نبايستی نزديکی جنسى داشته و همخوابه او نيز تا قبل از كنترل نبايستی ‍  با كسى همخوابه شود .

 سوزاك چگونه درمان ميشود؟

بسيارى از باكتری هاى سوزاك كه در سوئد مشاهده می گردند با پنیسیلين درمان ميشوند. البته

اغلب باكتری هائی پيدا ميشوند كه مقاوم هستند. در اينصورت بايستي انواع ديگري از آنتى ‍  بيوتيکها استفاده شوند. ١ تا ٢ هفته پس‌ از خاتمه درمان آزمايش‌ جديدى براى كنترل كردن ‍ از بين رفتن عفونت گرفته ميشود. انجام آزمايش‌ و درمان هزينه اى ندارد .

 در مورد همخوابه خود چگونه بايستی عمل نمود؟

هم همخوابه احتمالـى جديد و هم همخوابه هاى سابق كه ممكن است مبتلا شده باشند بايستی ‍ مورد معاينه و احتمالا  مداوا قرار گيرند. طى مدتى كه فرد تحت درمان است نبايستی همخوابگی ‍  داشته باشد. فرد مبتلا براى پيشگيری از سرايت بيماری به ديگران بايستی دستورالعمل پزشك ‍ را رعايت كند .

 سوزاك باعث بروز چه بيماريهای ديگری ميشود؟

زناني که بيماری سوزاك آنها درمان نشده ممكن است دچار التهاب لوله هاى تخمدان شوند . ‍  مردها ممكن است دچار التهاب غدد فوق بيضوی و يا غده پروستات شوند. اين بيماری ميتواند ‍ باعث عقيم شدن هر دو جنسيت شود .

 بخاطر داشته باشيد !

اگر در خارج از كشور و يا از كسي که به تازگى در خارج از كشور بوده اين بيماری به شما سرايت ‍  كرده است مراتب را به پزشك اطلاع دهید. اين امر اهميت دارد كه شما بطرز صحيحى مورد ‍ درمان قرار گيرید . هميشه بخاطر داشته باشيد كه كاندوم محافظ خوبى در مقابل بيماری سوزاك است . ‍

 ***

سفليس

عامل بيماری سفليس‌ كه مى تواند علائم متعدد و دشوارى را بروز دهد، يک باكترى است . ‍  اين بيماري امروزه در سوئد بسيار غيرعادى است. از اينرو سرايت سفليس‌ اغلب ميان افرادى ‍  است كه در آسياى جنوب شرقى و اروپاى شرقى، آفریقا يا در شهرهاى بزرگ آمريکا يا اروپا ‍ تماسهاى جنسى داشته اند. اگر دليلـى وجود دارد كه فرد گمان كند كه به سفليس‌ مبتلا ‍  شده بايستی براى معاينه به پزشك مراجعه كند .

 سفليس‌ چگونه سرايت مى كند؟

سفليس‌ در درجه نخست از طريق نزديکی جنسى سرايت مى كند ولـى برخى از ساير تماس هاى خيلی ‍

نزديکی مانند بوسيدن، چنانچه در اطراف دهان زخم وجود داشته باشد، نيز مى توانند باكترى ‍ را  منتقل كنند. خون نيز مى تواند عامل سرايت باشد .

 سفليس‌ چه علائمى بروز مى دهد؟

سفليس‌ بين ١ تا ۴ هفته پس‌ از سرايت با يک يا چند زخم سفت، دردناك و ترشحدار در نقطه ‍ اى كه باكترى از آن خود را وارد بدن كرده، آغاز مى شود. اگر زخم ها در مهبل يا مقعد وجود ‍ داشته باشند كشف آنها دشوار است. زخم پس‌ از حدود ٣ تا ۶ هفته بدون درمان از بين مى ‍ رود ولـى باكتری ها در بدن باقى مى مانند. اين بيماري 1 تا ٣ ماه پس‌ از سرايت با جوشهاى ‍پوستى دوباره بروز مى كند . ساير علائم بيماری كه همزمان بروز مى كنند عبارتند از تب، حالت تهوع، خستگى، درد مفاصل ‍ و ريزش‌ مو. سپس‌ اين بيماري از خود علائمى بروز نخواهد داد و بار ديگر پس‌ از گذشت ‍چندسال ظاهر خواهد شد .

 آزمايش‌ چگونه انجام مى شود؟

اگر از زخم مايع جارى باشد مى توان آزمايش‌ را زير ميکروسكپ انجام داد. سفليس‌ از طريق ‍ آزمايش‌ خون نيز قابل تشخيص‌ است ولـى بايستی چندين هفته از زمان سرايت سپرى شده باشد .

 شيوه درمان سفليس‌ چگونه است؟

سفليس‌ با تزريق پنیسیلين طى ١٠ تا ٢٠ روز مداوا مى شود. پس‌ از درمان طى حداقل 1 سال ‍  ملاقات هاى مكرر براى كنترل آن انجام خواهد شد. آزمايش‌ و درمان اين بيماری رايگان است .

 در مورد همخوابه خود چگونه بايستی عمل نمود؟

همخوابه هاى كنونى و قبلـى كه ممكن است ناقل باكترى باشند بايستی مورد معاينه و درمان احتمالـى قرار گيرند. مادامى كه درمان ادامه دارد يا قبل از آنكه طرف مقابل رابطه جنسى ‍ مورد معاينه قرار نگرفته بايستی از نزديکی جنسى خوددارى نمود. فرد مبتلا به اين بيماری ‍ بايستی دستورالعمل هاى پزشك را در مورد جلوگيری از ابتلاء سايرين رعايت كند.

 سفليس‌ ممكن است باعث بروز چه بيماري های ديگری شود؟

اين بيماری بسيار جدى است. اگر سفليس‌ مداوا نشود مى تواند بطور مثال به مغز و قلب ‍ صدمه وارد كند. زنى كه به سفليس‌ مبتلا باشد و باردار شود مى تواند باكتری ها را از ‍طريق جفت جنين به جنين منتقل كند. دراينصورت به جنين صدمات شديدى وارد خواهد شد. خطر ‍ بيماری سفليس‌ آنست كه از جمله ممكن است عفونت در مراحل اوليه خود كشف نگردد .  

 بخاطر داشته باشيد !

اگر در آلت تناسلـى خود زخمى مشاهده كرديد سعى نکنيد آنرا خودتان مداوا کنيد بلكه به ‍پزشك مراجعه کنيد. همچنين بخاطر داشته باشيد كه كاندوم هميشه محافظ خوبى در برابر سفليس‌ ‍ است .

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 10:21  توسط معین(m_hooram)  |